پاسخ آنلاین، مرجع سوالات حقوقی و قضایی

این تارنما با هدف ارایه خدمات به منظور رفع نیازهای اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های حفوفی و قضایی راه اندازی شده است.